Program

Important Information

 • Deadline for paper submission
 • November 15,2019
 • Workshop
 • December 14-15,2019
 • Registration
 • Payment
 •  
 • Registration Date:
 • December 13,2019,9:00-17:00
 • Registration Locations:
 • 1. Ramada Encore Hotel Hangzhou Aoti
 • 2. Hangzhou Xiangsheng Xinyi Hotel
 • 3. Beichen Hotel, Hangzhou International Expo Center(7th floor)
Keynote and Invited Speakers

Prof. Tristan Meunier ,CNRS, Institut Néel
Prof. Wei D. Lu, University of Michigan
Prof. Donhee Ham,Harvard University
Prof. 
Zhong Sun,Politecnico di Milano
Prof. Qiangfei Xia,University of Massachusetts
Prof. Wei Wu,University of Southern California
Prof. Tony Kenyon, University College London
Dr. Yuan Xie, 
UC Santa Barbara
Dr. Can Li, Hewlett Packard Labs
Prof. Mario Lanza, Soochow University
Prof. Yang Chai,Hong Kong Polytechnic University
Prof. Ronald Tetzlaff, Technische UniversitätDresden
Prof. Tuo-Hung Hou, National Chiao Tung University
Dr. Shaodi Wang, Beijing Witin Tech Co. Ltd.
Prof. Huajin Tang, Zhejiang University
Prof. Yiran Chen, Duke University
Prof. Tsuyoshi Hasegawa, Waseda University
Prof. Doo Seok Jeong, Hanyang University
Prof. Guoping Guo, University of Science and Technology of China;
Prof. Seigo Tarucha, RIKEN Center for Emergent Matter Science
Dr. Mike Davies, Intel Corporation
Prof. Luping Shi,Tsinghua University
Prof. Song Zhitang, Chinese Academy of Sciences

Prof. Hsiang-Sheng Ku,Alibaba quantum laboratory

 • Contacts

  Web: www.iwofc.com
  Phone: +86-10-62753128
  Fax: +86-10-62753128
  E-mail: lfliu@pku.edu.cn、liyi@hust.edu.cn、phwang@pku.edu.cn